Wat wij doen

T A L E N T E N

Niemand kan goed zijn in alles. Echter zijn er een aantal zaken waar we extra goed in zijn, of liever gezegd het leukst vinden om te doen:

 • InSite
 • OutSite (ook responsive)
 • Werving & selectie via OutSite
 • Design & Styling
 • Training op maat

M E E R

We helpen ook graag op de volgende gebieden in AFAS Profit:

 • HRM
 • CRM
 • Workflows
 • Autorisaties
 • Documentmanagement
 • Dossier

H O E

Uitgangspunt is dat jij je de eigenaar van je AFAS systeem voelt. 

Wanneer de consultant er niet meer is moet je met vertrouwen en een goed gevoel aan de slag kunnen.

Daarom stellen we de mens en niet het systeem centraal. Door goede communicatie, helderheid en kennisoverdracht.T A L E N T E N

Niemand kan goed zijn in alles. Echter zijn er een aantal zaken waar we extra goed in zijn, of liever gezegd het leukst vinden om te doen:

 • InSite
 • OutSite (ook responsive)
 • Werving & selectie via OutSite
 • Design & Styling
 • Training op maat

M E E R

We helpen ook graag op de volgende gebieden in AFAS Profit:

 • HRM
 • CRM
 • Workflows
 • Autorisaties
 • Documentmanagement
 • Dossier

H O E

Uitgangspunt is dat jij je de eigenaar van je AFAS systeem voelt. 

Wanneer de consultant er niet meer is moet jij met vertrouwen en een goed gevoel aan de slag kunnen.
Daarom stellen we de mens en niet het systeem centraal. Door goede communicatie, helderheid en kennisoverdracht.


O N Z E  D I E N S T E N

Applicatie-beheer

Jij wilt je aandacht bij je werk houden en niet bij dat vinkje wat niet mee wil werken in AFAS. Wij kunnen helpen.

K L E I N E  V R A G E N

Met kleine wensen en gebruikersvragen kun je bij ons terecht. Of misschien wil je snel een nieuwe functionaliteit in gebruik nemen. We bieden hulp op afstand of het is mogelijk om op locatie diverse issues op te lossen. 

G R O T E  V R A G E N

Wellicht ligt er een groter vraagstuk waar we een antwoord op kunnen bieden in de vorm van interim applicatiebeheer. 

In overleg bekijken we welk antwoord het beste bij je vraag past.

Consultancy

Wij helpen om processen simpel(er) te maken, onnodig werk te schrappen en nuttig werk zo veel mogelijk te automatiseren. Tijdens dit proces nemen we jou mee.

H E L D E R H E I D

Je begrijpt wat er straks in AFAS wordt ingericht en waarom.

K E N N I S

We zorgen voor kennis rondom de nieuwe functionaliteit.

D O E N

Je kunt met vertrouwen en met een goed gevoel zelf aan de slag.


C O N T A C T


Pink IT

rianne@pink-it.nl

06 20 25 98 73