Privacy verklaring

INLEIDING

Lambrechts Bouwkundig Advies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor vragen en/of opmerkingen omtrent deze privacyverklaring kan je contact opnemen via lambrechtsbouwkundigadvies@gmail.com of 06 13 02 71 19.

Het doel van deze privacyverklaring toelichten hoe we omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle data die te herleiden zijn naar een persoon. Bijvoorbeeld naam- en adresgegevens, telefoonnummers, foto’s of een klantprofiel.

BEDRIJFSOMSCHRIJVING

Lambrechts Bouwkundig Advies is een dienstverlener, namelijk een organisatie-adviesbureau en we doen advisering op het gebied van bouwkunde.

DOEL VAN DE GEGEVENSVASTLEGGING

Lambrechts Bouwkundig Advies verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door middel van het invullen van een informatieverzoek op de website of door contact met ons op te nemen. We doen dit in de basis omdat we jou en anderen zo goed mogelijk van dienst willen zijn.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

  • Voor- en achternaam, zodat we je correct kunnen aanspreken
  • Geslacht, zodat we je correct kunnen aanspreken
  • Telefoonnummer, zodat we indien nodig contact kunnen opnemen.
  • E-mailadres, zodat we indien nodig contact kunnen opnemen.
  • Functie of rol binnen het bedrijf, zodat we weten wie we moeten aanspreken in het geval van specifieke vragen.
  • Adresgegevens, zodat we op locatie onze dienst kunnen komen leveren en een factuur kunnen sturen.
  • Bankrekeningnummer, voor het kunnen factureren van onze diensten.
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Deze worden vastgelegd indien ze onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Als je meer informatie wil over de persoonsgegevens die mogelijk van jou zijn verzameld, neem dan contact op via lambrechtsbouwkundigadvies@gmail.com

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Lambrechts Bouwkundig Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lambrechts Bouwkundig Advies) tussen zit. 

HOE LANG WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD

Lambrechts Bouwkundig Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst tot stand komt zullen de gegevens niet langer dan twee jaar worden bewaard.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Lambrechts Bouwkundig Advies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lambrechts Bouwkundig Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

WAT WORDT BIJGEHOUDEN OP DE WEBSITE

 

Welke cookies gebruiken we en waarvoor gebruiken we die? 

Allereerst willen we aangeven dat cookies ook kunnen worden uitgeschakeld, dit doe je in de instellingen van je browser. Het kan dan wel zo zijn dat je niet de optimale beleving krijgt , zoals je die van ons gewend bent. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bij Lambrechts Bouwkundig Advies gebruiken we verschillende cookies, die ervoor zorgen dat je bezoek aan onze website(s) prettiger en makkelijker wordt. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat je niet elke keer opnieuw je wachtwoord hoeft in te voeren of dat we je beter de informatie kunnen geven die jij nodig hebt. 

Hieronder de lijst met een uitleg over de reden waarom we ze gebruiken:

  • Functionele cookies (geactiveerd op alle websites) Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lambrechts Bouwkundig Advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lambrechtsbouwkundigadvies@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Lambrechts Bouwkundig Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via onderstaande knop

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Lambrechts Bouwkundig Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Website

De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.